Leasing autobusów

Specjalizujemy się w leasingu autobusów (nowych i używanych, zarówno zarejestrowanych w Polsce, jak i sprowadzonych z zagranicy).

Podstawowe założenia:

 • proste i szybkie procedury,
 • minimalne wymagania formalne
 • opłata wstępna od 1%
 • okres leasingu do 84 m-cy
 • leasing autobusów nowych i używanych
 • leasing finansowy dla autobusów z fakturą VAT marża

Wybierając naszą ofertę uwalniają Państwo swoje środki kapitałowe jednocześnie umożliwiając przeniesienie na inne ważne przedsięwzięcia. Przy tym zyskują Państwo pełną swobodę wyboru autobusu i jego wyposażenia w pełni odpowiadającego Waszym potrzebom. Autobusy będące przedmiotem leasingu nie są obciążone zastawem bankowym z tytułu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. Po zakończeniu umowy gwarantujemy odkup pojazdu za wartość końcową

Czym jest leasing?

Leasingiem można korzystnie sfinansować większość nowych i używanych środków trwałych potrzebnych do firmy.

Leasing podobnie jak kredyt to forma finansowania inwestycji, ale korzystniejsza dla przedsiębiorcy ze względów podatkowych.

Leasing opiera się na umowie cywilnoprawnej dwóch stron, w której strona finansująca, czyli leasingodawca przekazuje stronie drugiej zwanej leasingobiorcą prawo do korzystania z rzeczy stanowiącej przedmiot finansowania na ustalony okres. W ramach umowy leasingodawca pobiera w zamian ustaloną opłatę zwaną ratą leasingową.

Korzyści płynące z korzystania z leasingu

Główne korzyści dla przedsiębiorców zainteresowanych leasingiem:

 • Raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu firmy i pomniejszają podatek,
 • Uzyskanie leasingu jest prostsze niż uzyskanie kredytu,
 • Mniej formalności niż przy kredycie,
 • Umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej firmy.

Czym jest leasing operacyjny?

Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego:

 • Pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu,
 • Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy przynajmniej na czas trwania umowy,
 • Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy,
 • Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo decyzji o wykupie, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu,
 • Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi.

Czym jest leasing finansowy – zwany kapitałowym?

Najważniejsze cechy leasingu finansowego:

 • Jedynie rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu,
 • Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę,
 • Podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku.

Na co jeszcze możesz wziąć w leasing?

Leasing samochodów osobowych i dostawczych

Podstawowe założenia:

 • proste i szybkie procedury,
 • minimalne wymagania formalne
 • opłata wstępna od 1%
 • okres leasingu do 84 m-cy
 • leasing samochodów nowych i używanych
 • leasing finansowy dla samochodów z fakturą VAT marża
 • promocyjne oferty sezonowe (np. raty w wakacje po 1 zł)
 • duży wybór pakietów ubezpieczeniowych

Leasing transportu ciężkiego

Podstawowe założenia:

 • opłata wstępna od 5%, podstawowe wymagania dokumentowe
 • okres leasingu do 60 m-cy
 • leasing przedmiotów nowych i używanych, leasing EURO EURO
 • dostępne procedury uproszczone
 • wymagany okres prowadzenia działalności od 6 m-cy
 • promocyjne oferty sezonowe (np. opłata wstępna 5 %, 3 raty x 100 zł, naczepy Wielton, Zasław, Fliegl)

Leasing maszyn rolniczych

Podstawowe założenia:

 • finansowanie do 100 % wartości urządzenia brutto
 • opłata wstępna od 1%
 • okres finansowania do 72 m-cy
 • pożyczka i leasing urządzeń nowych i używanych
 • minimalne wymaganie dokumentowe przy przedmiotach do 800 tyś zł
 • elastyczna wysokość rat, możliwość spłaty kapitału raz w roku

Leasing maszyn i urządzeń

Podstawowe założenia:

 • opłata wstępna od 5%,
 • okres leasingu do 84 m-cy
 • procedury uproszczone do 400 tyś zł (maszyny budowlane przy udziale własnym 19 %)
 • leasing maszyn nowych i używanych (wiek maszyn budowlanych do 14 lat)
 • okres prowadzenia działalności od 6 miesięcy

 

Leasing nieruchomości

Podstawowe założenia:

 • długi okres finansowania
 • przedmioty leasingu: budynki biurowe, obiekty handlowe, magazyny, centra dystrybucyjne, lokale użytkowe, lokale biurowe, budynki produkcyjne o uniwersalnym zastosowaniu
 • finansowane mogą być nieruchomości na potrzeby własne lub na wynajem
 • leasing zwrotny nieruchomości pozwala uwolnić środki finansowe zablokowane w nieruchomości
 • „przyspieszenie” amortyzacji nieruchomości

 

Leasing sprzętu IT i wyposażenia biura i sklepu

Podstawowe założenia:

 • sprzęt kserograficzny, komputery, drukarki, serwery oraz inne maszyny i urządzenia
 • meble biurowe, meble sklepowe
 • leasing operacyjny i leasing finansowy